تنها شناخت فرایند فردی یا Personal Process (که شامل ادراک، یادگیری و ترغیب و انگیزش است مراجعه شود به فرایند فردی (شخصی) در رفتار مصرف‌کننده – یادگیری و ترغیب بخش اول) ، در رفتار مصرف‌کننده برای مسئولان تبلیغات کافی نیست. مهم است عوامل تأثیرگذار میان فردی یا Interpersonal Influences را نیز که بر تصمیم خرید افراد تأثیر گذاشته و حتی گاهی بر تصمیمات آنها غلبه دارند را نیز بشناسیم. بهترین طبقه‌بندی که از این عوامل وجود دارد عبارت است از: خانواده، جامعه و محیط فرهنگی که مصرف‌کننده در آن زندگی می‌کند.
تأثیر خانواده
از ابتدای زندگی ارتباطاتی که با خانواده داریم بر رفتار اجتماعی ما به عنوان یک مصرف‌کننده، نگرشی که نسبت به بسیاری از محصولات داریم و عاداتمان در خرید تأثیر می‌گذارد. این تأثیر اغلب قوی و بلند مدت است. وقتی در کودکی به ما می‌گویند بهترین برند لوازم خانگی جنرال الکتریک است، این نکته در ذهن ما حک شده و به رفتار خریدی مستحکم در بزرگسالی تبدیل می‌شود

تأثیر جامعه
جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم بر تمام ما تأثیر ژرفی دارد. هنگامی که ما به بخش خاصی از جامعه یا گروهی مرجع، می‌پیوندیم یا به عقاید برخی از رهبران عقیده در جامعه ارج می‌نهیم در واقع دیدگاهمان نسبت به زندگی، موانع ادراکیمان و رفتار خریدمان از این افراد تأثیر می‌گیرد.

 

 

• بخش‌های جامعه
جامعه‌شناسان سنتی جامعه را به کلاس‌های مختلف اجتماعی تقسیم می‌کردند مانند طبقه بالا، طبقه میانی، طبقه متوسط و غیره. آنان بر این باور بودند که افرادی که در یک طبقه هستند نگرش‌ها، نمادها، و مخارج مشابهی دارند. اما در دنیای امروز این دسته‌بندی برای بسیاری از جوامع توسعه یافته صدق نمی‌کند زیرا که این جوامع از هر لحاظ،( فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی) بسیار پویا و سیال هستند،
برای پاسخ به تغییراتی که در جوامع کنونی رخ داده است، بازاریابان دسته‌بندی‌های جدیدی از جامعه را معرفی کرده‌اند که افراد هر گروه رفتار خرید و مصرفی مشابهی داشته باشند.

 

• گروه‌های مرجع
برای اغلب ما مهم است که در مقابل افرادی که عقایدشان برای ما ارزش دارد، چگونه ظاهر می‌شویم. حتی ممکن است رفتارمان را شبیه به افراد گروهی کنیم که با آن پیوند داریم. این امر اهمیت گروه‌های مرجع را نشان می‌دهد. گروه مرج یعنی گروهی از افراد که دیگران از آنها تقلید می‌کنند یا به تأیید آنها اهمیت می‌دهند.
گروه‌های مرجع ممکن است در میان افرادی که با آنان رابطه شخصی داریم باشند (مانند خانواده، دوستان یا همکاران) یا در میان گروه‌های غیرشخصی (مانند حزب‌های سیاسی، فرقه‌های مذهبی، اجتماعات حرفه‌ای). این گروه‌ها تأثیر فوق‌العاده‌ای بر باورها و رفتار ما می‌گذارند. ما در میان آنها و با شنیدن نظراتشان می‌فهمیم کدام برند خوب است و کدام نیست. برای آنکه در میان آنها مقبولیت پیدا کنیم سبک خاصی از زندگی، برند خاصی از لباس یا محل خاصی را برای اقامت بر می‌گزینیم.
ممکن است افراد همزمان از جانب چند گروه مرجع تأثیر بگیرند، به عنوان مثال یک دانشجو ممکن است از طرف دوستانش برای اجاره خانه و از طرف گروهی دیگر به اقامت در خوابگاه جلب شود، در اینجا تبلیغات ممکن بتواند بر عقیده او اثرگذارد.